Bột Khử Khuẩn Cloramin B Đức Giang

Liên hệ: 0965 037 045

Bột khử khuẩn Cloramin B là một loại hóa chất khử khuẩn. Hóa chất được dùng để diệt khuẩn bề mặt vật dụng xung quanh, xử lý nước. Bột Cloramin B có đặc điểm là loại bột màu trắng, tan trong nước ở nhiệt độ bình thường. Thành phần chính của bột khử khuẩn là Sodium Benzensulfochleramin. Clo hoạt tính có trong hóa chất chiếm khoảng 25%.

Công thức hóa học của sản phẩm: C6H5SO2NClNa.3H2O

Bột khử khuẩn có hai dạng: dạng viên, dạng bột