Bột Talc Shimao (Trung Quốc) bao 25kg

Liên hệ: 0965 037 045

Giới thiệu chung về bột Talc Shimao Powder:

  • Tên gọi chung: Bột Talc Shimao
  • Độ mịn của bột Talc: 45 micron (325 mesh).
  • Hàm lượng tỷ lệ của nguyên tố: SiO2 60%, MgO 30%
  • Độ trắng sáng của Talc Shimao Powder: tỷ lệ trắng cao hơn  >83%
  • Hóa chất tồn tại ở trạng thái: thường có màu trắng, ở dạng bột mịn
  • Công thức hóa học của bột Talc: Mg3Si4O10(OH)2
  • Quy cách đóng gói: bao 25kg, bao bì 2 lớp
  • Nguồn gốc hóa chất: Trung Quốc